Regulamin

Witamy Państwa w naszym obiekcie i życzymy miłego pobytu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami  panującymi na jego terenie. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego  wypoczynku.

1.Doba

Doba zaczyna się od godz. 14:00, a kończy o godz.10:00 ostatniego dnia pobytu. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko jego Goście. 

2. Opłaty

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% zadatku w ciągu 2-3 dni roboczych. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulację rezerwacji. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi. Opłata za pobyt pobierana jest pierwszego dnia przyjazdu. Obiekt pobiera opłatę miejską- wartość ustala UM we Władysławowie. 

3. Cisza nocna

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 22:00 do 6:00 rano. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 

4. Pokoje i czystość

W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do apartamentu/pokoju/domku stajecie się Państwo ich gospodarzami. Prosimy o zachowanie porządku i czystości. 

5. B ezpieczeństwo

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.  Dzieci przebywające na terenie obiektów, powinny być pod stałym nadzorem osób pełnoletnich. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie placu zabaw oraz basenu. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.  Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz smażenia ryb. 

6. Palenie papierosów

Ze względu na komfort Państwa, naszych obecnych i przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Popielniczki znajdują się na zewnątrz budynku lub na balkonach. 

7. Odpowiedzialnosć materialna

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy. W przypadku zgubienia kluczy, koszt dorobienia wynosi 100zł. Gość powinien zawiadomić właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o niedokonywanie napraw we własnym zakresie. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz za rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione przez Gościa w pomieszczeniach.

8. Końcowe postanowienia

 W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, właściciel może zarządzić natychmiastowe opuszczenie obiektu.   Dziękujemy za przestrzeganie w/w zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu u nas. Życzymy miłego wypoczynku.   Gospodarze